Thư viện ảnh

Liên hệ

Đá rối đa sắc đóng bao

138.000 ₫ 138000.0 VND 138.000 ₫

138.000 ₫

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  • Độ dầy: 10-15 mm
  • Mầu sắc: Đa sắc ánh vàng
  • Kích thước: Không quy cách, từ 150 mm trở lên
  • Dung sai độ dầy: 5%
  • Quy cách đóng gói: 30-33 kg / bao tải
  • Mã hiệu: DRDS 02
  • Diện tích quy đổi: 1 bao tương đương 0,9 - 1m2

  Sản phẩm thay thế: