Thư viện ảnh

Liên hệ

Chi tiết

Một biệt thự khu vực hồ Đại Lải ốp đa đa sắc Lai Châu.

Phong cách hiện đại nhưng vẫn tạo được vẻ tự nhiên, hòa hợp với cảnh quan.

Đá đa sắc ốp tường mỏng 20x20 - 20x40.