Thư viện ảnh

Liên hệ

Chi tiết

Đá đa sắc Lai Châu được sử dụng ở mặt tiền và lát sân vườn

Khách hàng:

Nhà anh Sơn - Khu đô thị Việt Hưng

Nhà thầu:

Minh Phan

Khối lượng:

500 m2

Thời gian:

2018