Thư viện ảnh

Liên hệ

Chi tiết

Lối đi với đa đen Lai châu.

Phong cách hiện đại nhưng vẫn tạo được vẻ tự nhiên, hòa hợp với cảnh quan.

Đá đen Lai châu ốp lát 40x40.